pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Wystąpienie wspólnika, a rozwiązanie spółki osobowej

Trudna sytuacja gospodarcza trwająca nieprzerwanie od 2020 roku z miesiąca na miesiąc zdaje się być coraz większym wyzwaniem dla firm. Nawet zadowalająco funkcjonujące biznesy zaczynają borykać się z kolejnymi trudnościami – często prowadzącymi do sporów a wręcz konfliktów między wspólnikami. Co zrobić, kiedy wybuchnie spór, aby nie zaszkodzić działalności firmy?

Nie podlega wątpliwości, że można zbyć udziały w spółkach kapitałowych, ale w spółce osobowej tj. w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej nie występują udziały. Każdy wspólnik posiada w spółce ogół praw i obowiązków. Ponadto, w spółce osobowej zasadą jest trwałość składu wspólników. Co więcej, w przypadku spółek osobowych kodeks spółek handlowych przewiduje kilka okoliczności, których zaistnienie będzie powodować rozwiązanie spółki, a więc zakończenie jej działalności. Zgodnie z art. 58 par 1 k.s.h. rozwiązanie spółki powodują:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
  • ogłoszenie upadłości spółki;
  • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
  • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
  • prawomocne orzeczenie sądu.

Czy zatem ogół praw i obowiązków można zbyć? Jak wypowiedzenie umowy wpłynie na funkcjonowanie spółki? Czy wypowiedzenie umowy przez jednego z jej wspólników będzie oznaczać dla spółki zakończenie działalności i jej rozwiązanie, skoro taki skutek przewidziano w zacytowanym artykule?

Rozwiązanie spółki nie zawsze będzie w takiej sytuacji konieczne

Rozwiązanie spółki nie zawsze będzie w takiej sytuacji konieczne, a to za sprawą względnie obowiązującego charakteru regulacji, tj. Spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników.

Potrzebna zgoda wszystkich wspólników

Jeżeli zatem wspólnik wypowie umowę spółki to nie oznacza to, że musi dojść do rozwiązania spółki. Wystarczy podjąć odpowiednie kroki, tj. wszyscy wspólnicy – uprawnieni do reprezentacji ‎czy też nie – muszą wyrazić zgodę na dalsze funkcjonowanie spółki. Po drugie zgoda może być wyrażona w każdej formie, ustnie, pisemnie, poprzez ‎sporządzenie protokołu itd.‎

Uwaga!

Jeżeli jednak problemy dotyczą spółki, która liczy sobie jedynie dwóch wspólników i została wypowiedziana umowa przez jednego z nich, to drugi wspólnik oprócz wyrażenia woli kontynuowania działalności spółki musi podjąć dodatkowe działania mające na celu dołączenie do spółki nowego wspólnika, ponieważ istotą spółki osobowej jest to, że nie może jej tworzyć wyłącznie jedna osoba, spółka musi składać się co najmniej z dwóch wspólników.

Co ciekawe, kwestię działalności spółki po wypowiedzeniu umowy przez jednego ze wspólników można uregulować już na etapie tworzenia umowy spółki albo w drodze jej ‎późniejszej zmiany, za sprawą art. 64 k.s.h., zgodnie z którym pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika, spółka ‎trwa nadal ‎pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak ‎‎postanowią. ‎

Dlatego też zachęcamy do uregulowania kwestii działalności spółki osobowej po wypowiedzeniu umowy spółki przez jednego ze wspólników możliwie najdokładniej i najprecyzyjniej, jeszcze przed pojawieniem się sporów pomiędzy wspólnikami.  Umożliwi to zniwelowanie negatywnych skutków dla spółki, które to skutki mogą niejednokrotnie zakłócić możliwość dalszego prowadzenia działalności.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat wyjścia wspólnika ze spółki lub potrzebne jest wsparcie w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Zuzanna Hołdys

aplikantka radcowska

 

 

Polecane wpisy

Skomentuj wpis