plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska ZADZWOŃ 

O kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy. Działalność Kancelarii skupia się na problematyce prawa kontraktów, prawa spółek, prawa autorskiego oraz na sprawach pracowniczych. Kancelaria rozwinęła także specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych w procesie inwestycji budowlanych.

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają audyty prawne spółek i nieruchomości (legal due diligence). Z zaangażowaniem reprezentują Klientów w sporach sądowych, jak również w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Negocjują i sporządzają umowy handlowe. Prowadzą obsługę prawną także w języku angielskim i francuskim.

Do czołowych Klientów Kancelarii należą podmioty z sektora budowlanego, deweloperzy i spółki stoczniowe, podmioty z sektora produkcyjnego oraz agencje zatrudnienia.

Pomoc prawna Gdańsk

Obszary działania kancelarii

Legalizacja zatrudnienia i pobytu cudzoziemców

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz cudzoziemców w sprawach o uzyskanie:

  • zezwolenia na pobyt tymczasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały

Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych – RODO

Kancelaria wspiera swoich Klientów zarówno przy wdrożeniu zasad przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, jak również w bieżących procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zobacz więcej

Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z własnością intelektualną. W szczególności w doradztwie w zakresie instrumentów ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, a także strategii ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorstw.

Zobacz więcej

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się m.in. analizami i opracowywaniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń);

Zobacz więcej

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie ich struktury i kształtu zawsze była główną domeną aktywności zawodowej radcy prawnego.

Zobacz więcej

Umowy cywilnoprawne

Jest to fundamentalna dziedzina prawa w ramach, której Kancelaria świadczy m.in. analizy i sporządzanie umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym (umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i inne);

Zobacz więcej

Szkolenia

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają szkolenia. Oferta szkoleniowa jest skierowana do przedsiębiorców, kadry zarządzającej w spółkach prawa handlowego, pracowników HR oraz pracowników organów administracji publicznej.

Zobacz więcej

Ochrona środowiska

Kancelaria rozwinęła specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Wspiera inwestorów i przedsiębiorców m.in. w skomplikowanych i czasochłonnych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych;

Zobacz więcej

French Desk

Radca prawny Katarzyna Ludwichowska świadczy pomoc prawną dla francuskojęzycznych przedsiębiorców i osób fizycznych. Doradza podmiotom prowadzącym już działalność gospodarczą na terenie Polski jak i tym, które dopiero planują wejście na polski rynek.

Zobacz więcej

Kredyty frankowe

Kancelaria podejmuje się spraw tzw. kredytów frankowych. Kancelaria przeprowadza indywidualne analizy umów kredytowych, wyjaśnia strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacuje ich wstępną wartość. Roszczenia jakie ewentualnie można formułować wobec banku zmierzają do m.in. unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Zobacz więcej

Skontaktuj się

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami i prawnikami. Kancelaria prowadzi w Polsce spory sądowe w imieniu i na rzecz podmiotów zagranicznych, jak również koordynuje takie postępowania prowadzone wobec podmiotów polskich przed sądami zagranicznymi. Prowadzi negocjacje z zagranicznymi kontrahentami.

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych na terenie całego kraju. Rzetelnie wyjaśniają zawiłości proceduralne i uczciwie przedstawiają szanse powodzenia w sądzie.

Usługi Kancelarii są świadczone z dochowaniem najwyższych standardów staranności i rzetelności. Prawnicy Kancelarii na bieżąco informują Klientów o postępach w sprawie, sygnalizują o nowych przepisach prawnych mogących mieć zastosowanie w działalności Klienta. Na bieżąco reagują na potrzeby Klientów.

Blog Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej

Blog prawniczy

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Nadal w świadomości społecznej i biznesowej pokutuje mylne przeświadczenie, że nikt nie odpowiada za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz samej spółki. Należy jednak przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Jest to powszechnie wykorzystywana...

O mobbingu i dyskryminacji

Przełom 2020 i 2021 był bardzo intensywny. Katarzyna Ludwichowska radca prawna uczestniczyła w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Gdańską Fundację Inkluzja, Fundację Edukacyjną ODiTK oraz Fundację Pracownia Inicjatyw Społecznych Transformatornia dotyczącym dyskryminacji i mobbingu. W ramach projektu powstały bogate materiały edukacyjne w formie filmów, audycji radiowych oraz podręczników. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym materiałami....

Prawa autorskie w zatrudnieniu – co to jest utwór pracowniczy ?

Jeżeli utwór powstał w ramach wykonywania obowiązków służbowych, na podstawie zawartej umowy o pracę, właścicielem utworu z mocy prawa staje się pracodawca, a nie twórca. Jest to sytuacja diametralnie inne od przyjętej zasady, że twórca jest uprawniony, zarówno z tytułu osobistych, jak i majątkowych praw autorskich, do przejawów swojej pracy twórczej. W związku z tym,...

Czy można wstrzymać spłacanie kredytu frankowego w czasie trwania postępowania sądowego o unieważnienie umowy kredytu?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu sprawy sądowej o unieważnienie umowy kredytu w walucie obcej z pewnością nie jest proste. Sprawa sądowa wiąże się ze znacznymi kosztami i zawsze istnieje ryzyko przegrania. Może potrwać nawet kilka lat, a przez ten czas kredyt trzeba spłacać. Dlatego też, w ramach niniejszego wpisu chciałabym przybliżyć instytucję zabezpieczenia powództwa. Stosuje się...

Nowe zasady delegowania do pracy w ramach UE

Do 30 lipca 2020 r. Państwa Członkowskie UE powinny implementować do swojego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (dalej: Dyrektywa). W dniu 15 czerwca 2020 r. Rada Ministrów skierowała projekt ustawy wdrażającej...

6 sposobów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wprowadzonych Tarczą Antykryzysową

Też postanowiłam zmierzyć się z Tarczą Antykryzysową. W ramach niniejszego wpisu chciałabym usystematyzować dla Was wprowadzone instrumenty wsparcia finansowego, o których zapewne już słyszeliście, ale które wzbudzają wiele wątpliwości. Poniżej przedstawiam kto, na jakich zasadach i z jakiego rodzaju pomocy finansowej może skorzystać na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

Kancelaria Prawna Gdańsk

Rozpoczynając współpracę z kancelarią prawniczą należy pamiętać, że wszystkie przekazywane informacje, objęte są tajemnicą zawodową. Radca prawny przy świadczeniu pomocy prawnej musi unikać konfliktu interesów. Radca prawny przy świadczeniu pomocy prawnej jest niezależny i wolny od wszelkich wpływów. Są to zasady, które gwarantują najlepszą ochronę praw Klienta. 

Do standardowych usług Kancelarii należą: zakładanie spółek prawa handlowego, windykacja należności, analiza i sporządzania umów cywilnoprawnych, zastępowanie w sądzie oraz reprezentacja w ramach postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

Kancelaria prowadzi działalność od 2011 r. Znajduje się w Gdańsku, ale prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne na terenie całego kraju. Pomoc prawna jest udzielane także w formie zdalnej. 

Obsługa prawna w języku angielskim i francuskim

Prawnicy Kancelarii biegle władają w mowie i w piśmie językiem angielskim i francuskim. Prowadzą obsługę prawną w tych językach. Ponadto, Kancelaria prawna współpracuje z tłumaczami przysięgłymi, którzy na bieżąco, na życzenie Klienta tłumaczą dokumenty urzędowe i umowy.