plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

O kancelarii

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii?

Kancelaria została założona i jest zarządzana przez radcę prawnego Katarzynę Ludwichowską. Katarzyna Ludwichowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Była stypendystką Uniwersytetu Sophia Antipolis w Nicei (Francja). Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest członkiem Komisji Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Jest także członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc m.in. obsługę prawną jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki. Koordynowała projekty dotyczące zbiorowego prawa pracy, jak również nadzorowała prawnie inwestycje w odnawialne źródła energii. Biegle włada językiem angielskim i francuskim. Jest autorką fanpage’a Prawna ochrona środowiska.

Do usług świadczonych przez Kancelarię w ramach poszczególnych specjalizacji należą:

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym na terenie całego kraju;
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej;
 • przygotowywanie pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym i innych;
 • bieżące doradztwo prawne w formie ustnych i pisemnych konsultacji;
 • opiniowanie oraz sporządzania umów;
 • nadzór prawny nad transakcjami gospodarczymi;
 • prowadzenie negocjacji;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • windykacja należności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji zmierzających do ugodowego zakończenia sporu;
 • prowadzenie i nadzorowanie przebiegu postępowań windykacyjnych o odszkodowania na etapie przedsądowym przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • sporządzanie raportów due diligence spółek i nieruchomości, czyli analiz ryzyka prawnego związanego z nabyciem spółki prawa handlowego lub nieruchomości;
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców;
 • przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników z określonych dziedzin prawa.

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

+48 606 457 080

kancelaria@ludwichowska.pl