plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

French desk

Radca prawny Katarzyna Ludwichowska od wielu lat jest związana z trójmiejskim środowiskiem frankofilskim. Włada biegle językiem francuskim. Jest członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française. 

Radca prawny Katarzyna Ludwichowska świadczy pomoc prawną dla francuskojęzycznych przedsiębiorców i osób fizycznych. Doradza podmiotom prowadzącym już działalność gospodarczą na terenie Polski jak i tym, które dopiero planują wejście na polski rynek.

Kancelaria wspiera swoich francuskojęzycznych Klientów w szczególności w następujących sprawach:

  • zakładania i obsługi spółek prawa handlowego z udziałem francuskich podmiotów i kapitału;
  • delegowania pracowników francuskich do pracy w Polsce jak i delegowania pracowników polskich do pracy na terenie Francji;
  • nadzoru prawnego nad transakcjami gospodarczymi z elementem francuskim;
  • nadzoru prawnego nad transakcjami nabycia nieruchomości na terenie Polski;
  • windykowania należności pieniężnych na terenie Polski;
  • reprezentowania francuskojęzycznych przedsiębiorców przed polskimi sądami powszechnymi i polskimi organami administracji publicznej.

Kancelaria kieruje swoje usługi także do osób fizycznych – obywateli Francji, których los w różny sposób jest związany z Polską. Swoim Klientom Kancelaria oferuje świadczenie usług w zakresie:

  • prawa spadkowego, w tym sprawy o dział spadku, o zachowek;
  • prawa rodzinnego, w tym sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty oraz sprawy rozwodowe;
  • nabywania nieruchomości na terenie Polski;
  • dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe i osobowe powstałe jako następstwo nieszczęśliwych wypadków.