plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Ochrona środowiska

Kancelaria rozwinęła specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Prawnicy Kancelarii:

  • reprezentują przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
  • reprezentują przedsiębiorców przed wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska;
  • udzielają pomocy prawnej w toku postępowań administracyjnych przed regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;
  • świadczą pomoc prawną dla przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów;
  • podejmują się spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną, administracyjną i karną za szkody w środowisku;
  • podejmują się spraw roszczeń odszkodowawczych z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska;
  • reprezentują przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
  • współpracują z podmiotami przeprowadzającymi audyty środowiskowe;
  • występują w imieniu przedsiębiorców do organów administracji publicznej o wydanie wiążących interpretacji przepisów prawa ochrony środowiska.

Kancelaria założyła i prowadzi odrębny portal poświęcony tylko tematyce prawa ochrony środowiska: www.prawnaochronasrodowiska.pl. Zapraszamy do lektury.