plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Ochrona środowiska

Kancelaria rozwinęła specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Wspiera inwestorów i przedsiębiorców m.in.:

  • w skomplikowanych i czasochłonnych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych;
  • w postępowaniach zmierzających do uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska;

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, w szczególności podejmuje się:

  • spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną i administracyjną za szkody w środowisku;
  • spraw roszczeń odszkodowawczych z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska;

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed organami ochrony środowiska, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Kancelaria współpracuje z podmiotami prowadzącymi audyty środowiskowe.

Zapraszamy do zapoznania się z fanpage’em Prawna ochrona środowiska, którego autorem jest radca prawny Katarzyna Ludwichowska.