plfr
Tel.
+48 606 457 080
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Prawo pracy

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa pracy jest dedykowana zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy niejednokrotnie może przysporzyć trudności. Kancelaria świadczy usługi doradcze w bieżących sprawach związanych z zatrudnieniem, jak również reprezentuje swoich Klientów przed sądem pracy. 

Kancelaria podejmuje się pomocy prawnej przy projektach dotyczących delegowania pracowników do pracy w UE, współpracując z zagranicznymi kancelariami prawnymi w celu zweryfikowania obowiązków prawa pracy właściwych dla miejsca delegowania.

Ponadto, prawnicy Kancelarii podejmują się spraw dotyczących zalegalizowania wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski, reprezentując pracodawców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących zezwoleń na pracę. 

Prawnicy Kancelarii opracowali szereg szkoleń z zakresu prawa pracy dedykowanych dla przedstawicieli pracodawców, pracowników działów HR i działów kadrowo-administracyjnych. Są to szkolenia z zakresu delegowania pracowników do pracy w UE, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, zasad rozwiązywania umów o pracę, ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.   

 

Kancelaria zajmuje się:

  • analizami i opracowywaniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń);
  • świadczeniem pomocy prawnej przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych;
  • prowadzeniem sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację;
  • analizami prawnymi stanów faktycznych dotyczących kontroli inspekcji pracy, reprezentacją pracodawców przed organami inspekcji pracy;
  • doradztwem prawnym przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 23¹ Kodeksu pracy);
  • doradztwem prawnym przy procesach zwolnień grupowych;
  • doradztwem prawnym przy delegowaniu pracowników do pracy w UE;
  • prowadzeniem postępowań zmierzających do uzyskania stosownych zezwoleń na zatrudnienie dla cudzoziemców,
  • doradztwem prawnym dla agencji pracy i agencji pracy tymczasowych.

SKONTAKTUJ SIĘ

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska

Partyzantów 8/8; Gdańsk 80-254 kancelaria@ludwichowska.pl+48 606 457 080