plfr
Tel.
+48 606 457 080
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Ochrona własności intelektualnej

Pojęcie własności intelektualnej znajduje się w stanie ciągłej ewolucji ze względu na rozwój techniki i powstawanie nowoczesnych form wyrażania ludzkiej kreatywności w coraz to nowszych dziedzinach życia. Współcześnie własność intelektualna obejmuje dzieła kinematograficzne, fotograficzne, programy radiofoniczne i telewizyjne, utwory publicystyczne, wzory przemysłowe, dzieła związane z powstawaniem świata informatycznego, czyli programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, jak również obejmuje badania stricte naukowe, wynalazki, odkrycia w dziedzinie chemii, farmakologii, biotechnologii, biologii molekularnej, nowych gatunków roślin oraz wiele innych.

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest tak ważna?

Innowacyjna gospodarka wymaga biegłej znajomości zagadnień własności intelektualnej. Warto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zastanowić się czy ochrona stworzonych produktów i towarów jest właściwa, wystarczająca i pozwala na wypracowanie dodatkowego zysku, podnosząc prestiż i konkurencyjność przedsiębiorstwa, albo czy w ramach działalności przedsiębiorstwa nie dochodzi do naruszenia przypadkiem przedmiotów ochrony własności przemysłowej innych przedsiębiorców, narażając się tym samym na straty majątkowe.

Konsekwencją rozwoju innowacyjnej gospodarki jest wzrost świadomości i dążenie do prawnego zabezpieczenia dóbr niematerialnych – będących rezultatem innowacyjnych rozwiązań – takich jak: wzory przemysłowe, znaki towarowe czy wynalazki.

Jedną z głównych dziedzin zaangażowania Kancelarii są kwestie naruszenia praw autorskich. Litera prawa w tym zakresie zabezpiecza interesy twórców w takich obszarach działalności jak przykładowo: dziennikarstwo, twórczość literacka, architektura, muzyka, rzeźba, czy choreografia. Prawo autorskie chroni także programy komputerowe, czy programy audiowizualne. Pomoc prawna jest wskazana dla osób, które czują się poszkodowane w związku z tym, że ich praca została wykorzystana w sposób, który narusza prawa autorów. Kancelaria bardzo szybko udziela pomocy w takich sytuacjach, zapewniając solidne i dyskretne wsparcie. Pomoc prawna jest wskazana także w sytuacjach, kiedy pragnie się korzystać z dorobku twórców w taki sposób, by nie naruszyć ich praw autorskich.

SKONTAKTUJ SIĘ

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska

Partyzantów 8/8; Gdańsk 80-254 kancelaria@ludwichowska.pl+48 606 457 080