plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie ich struktury i kształtu zawsze była główną domeną aktywności zawodowej radcy prawnego. Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych z sektora produkcyjnego, stoczniowego, budowlanego, hotelarskiego i turystycznego.

Kancelaria zajmuje się zarówno zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego, jak również prowadzi postępowania likwidacyjne i upadłościowe.

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają projekty zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym poprzedzające te transakcje audyty prawne (due diligence). Przeprowadzane audyty prawnej mają na celu analizę ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ewaluację stanu prawnego badanego podmiotu gospodarczego oraz poprawności prawnej w jego funkcjonowaniu.

Obsługa prawna spółek – zakres usług kancelarii

  • zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego;
  • prowadzeniem postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym dotyczących bieżących zmian w strukturach spółek prawa handlowego;
  • procesami łączenia i przekształcania spółek;
  • obsługą prawną organów spółek prawa handlowego;
  • prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników;
  • prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek;
  • przeprowadzaniem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • postępowaniami upadłościowymi i naprawczymi poprzez przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacją wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli;
  • obsługą prawną fundacji i stowarzyszeń.

Dlaczego warto skorzystać ze stałej obsługi prawnej?

Częste zmiany przepisów prawa, niestabilne i niejasne ustawodawstwo utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Z tych powodów posiadanie stałej obsługi prawnej jest konieczne. Tylko w ten sposób przedsiębiorca jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne i uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nieznajomością przepisów prawa. W ramach stałej obsługi prawnej kancelaria świadczy pomoc prawną w bieżących sprawach, asystuje prawnie przy wdrażanych inwestycjach, jak również podejmuje się prowadzenia spraw sądowych i sądowoadministracyjnych.

Do grona kluczowych klientów Kancelarii należą spółki z branży produkcyjnej, budowalnej, transportowej i spedycyjnej oraz agencje zatrudnienia.

Ile kosztuje stała obsługa prawna firmy?

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia stałej obsługi prawnej jest kalkulowane indywidualnie według potrzeb przedsiębiorcy i nakładu czasu pracy. Jest oparte – według wyboru klienta – o stawkę godzinową i rozliczane miesięcznie, jako iloczyn przepracowanych godzin i ustalonej stawki, albo ma charakter ryczałtowy.

Obsługa prawna spółek

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.
kancelaria@ludwichowska.pl