plfr
Tel.
+48 606 457 080
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie ich struktury i kształtu zawsze była główną domeną aktywności zawodowej radcy prawnego. Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych z sektora produkcyjnego, stoczniowego, budowlanego, hotelarskiego i turystycznego.

Kancelaria zajmuje się zarówno zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego, jak również prowadzi postępowania likwidacyjne i upadłościowe.

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają projekty zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym poprzedzające te transakcje audyty prawne (due diligence). Przeprowadzane audyty prawnej mają na celu analizę ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ewaluację stanu prawnego badanego podmiotu gospodarczego oraz poprawności prawnej w jego funkcjonowaniu.

Kancelaria zajmuje się:

  • zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego;
  • prowadzeniem postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym dotyczących bieżących zmian w strukturach spółek prawa handlowego;
  • procesami łączenia i przekształcania spółek;
  • obsługą prawną organów spółek prawa handlowego;
  • prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników;
  • prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek;
  • przeprowadzaniem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • postępowaniami upadłościowymi i naprawczymi poprzez przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacją wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli;
  • obsługą prawną fundacji i stowarzyszeń.

SKONTAKTUJ SIĘ

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska

Partyzantów 8/8; Gdańsk 80-254 kancelaria@ludwichowska.pl+48 606 457 080