plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Legalizacja zatrudnienia i pobytu cudzoziemców

Kancelaria wspiera prawnie cudzoziemców i zatrudniających ich pracodawców. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o uzyskanie:

  • zezwolenia na pobyt tymczasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały;
  • zezwolenia rezydenta długoterminowego UE;
  • obywatelstwa RP;
  • zgody na nabycie nieruchomości na terytorium RP.

Kancelaria udziela bieżących porad prawnych dotyczących postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń na pracę oraz reprezentuje pracodawców i przeprowadza w ich imieniu postępowania w przedmiocie uzyskania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Prawnicy Kancelarii wspierają także przedsiębiorców – pracodawców w procedurach związanych z delegowaniem zatrudnionych cudzoziemców do pracy na terenie UE.

Ponadto Kancelaria angażuje się w sprawy dotyczące odpowiedzialności prawnej za nielegalne zatrudniania cudzoziemców oraz za nielegalny pobyt cudzoziemca na terytorium RP.

Kancelaria udziela pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Prawicy Kancelarii występują także przed organami ścigania i przed sądami karnymi w charakterze obrońców.

Do grona Klientów Kancelarii należą agencje pracy, w tym agencje pracy tymczasowej działające na terenie Polski i UE. Kancelaria świadczy na ich rzecz bieżącą obsługę prawną, współpracuje z prawnikami zagranicznymi w celu bezpiecznego i efektywnego rozstrzygania bieżących spraw.

Prawnicy Kancelarii władają językiem francuskim i angielskim.

Dlaczego konieczne jest wsparcie prawnika przy legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemca?

Polski system prawny wyróżnia kilkanaście rodzajów wiz, kilkanaście rodzajów zezwoleń na pobyt tymczasowy w Polsce oraz kilka rodzajów zezwoleń na pracę. Jest to bardzo skomplikowany system. Jeżeli pracodawca nie przeprowadzi w prawidłowy w sposób procedury uzyskania zezwolenia na pracę, albo zatrudni cudzoziemca wbrew warunkom określonym w zezwoleniu na pracę, obie strony poniosą negatywne konsekwencje prawne, np. w postaci skazania za nielegalne zatrudnienie, deportację, zakaz zatrudniania cudzoziemców. Podobnie jest, gdy to  cudzoziemiec nie zalegalizuje swojego pobytu w Polsce, a pracodawca pomimo to go zatrudni. Dlatego tak ważne jest rzetelne wsparcie prawne przy procedurach legalizacyjnych.

Mnogość sytuacji i problemów związanych z legalnym zatrudnieniem i pobytem cudzoziemca wymaga asysty prawnika.

Każdy stan faktyczny, każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i analizy. Inaczej wygląda sprawa zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a inaczej w przypadku pracy sezonowej. Inne zasady znajdą zastosowanie w przypadku legalizacji zatrudnienia pracownika naukowego, a inne w przypadku zatrudnienia pracownika wykonującego zawód wymagający wysokich kwalifikacji. Istnieje szereg przywilejów i uproszczeń w zalegalizowaniu zatrudnienia obywateli Państw ościennych, których jednak nie można zastosować wobec obywateli innych państw.

Dalej, pracodawcy chcą delegować zatrudnionych cudzoziemców do pracy na rzecz swoich kontrahentów w UE i poza UE, zatem mierzą się z problem czy i ewentualnie jak należy przeprowadzić legalizację zatrudnienia w miejscu delegowania.

Gdy należy zmierzyć się z procedurą uzyskania zezwolenia na pobyty tymczasowy, zezwolenia na pobyt stały, czy też zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, konieczna jest cierpliwość i rzetelność w pilnowaniu terminów.

W tych opisywanych sytuacjach i w wielu innych prawnicy Kancelarii niosą wsparcie, służą poradą i przeprowadzają stosowne procedury.