plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Legalizacja zatrudnienia i pobytu cudzoziemców

Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce determinuje jego legalne zatrudnienie. Nie ma legalnego zatrudnienia cudzoziemca bez legalnego pobytu. Zalegalizowanie pracy cudzoziemca jest skomplikowaną i czasochłonną procedurą, podobnie jak zalegalizowanie pobytu cudzoziemca. Polski system prawny wyróżnia kilkanaście rodzajów wiz, kilkanaście rodzajów zezwoleń na pobyt tymczasowy w Polsce oraz sześć rodzajów zezwoleń na pracę. Jeżeli pracodawca nie przeprowadzi w prawidłowy w sposób procedury uzyskania zezwolenia na pracę, albo zatrudni cudzoziemca wbrew warunkom określonym w zezwoleniu na pracę, cudzoziemiec poniesienie konsekwencje prawne z tego powodu. Z kolei, jeżeli cudzoziemiec nie zalegalizuje swojego pobytu w Polsce, a pracodawca pomimo to go zatrudni, także pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. 

Pracodawcy chcą zatrudniać cudzoziemców na czas nieokreślony, albo tylko do pracy sezonowej. Inaczej wygląda sprawa zalegalizowania pracy pracowników naukowych, a inaczej pracowników wykonujących zawody wymagające wysokich kwalifikacji. Istnieje szereg przywilejów i uproszczeń w zalegalizowaniu zatrudnienia obywateli Państw ościennych, których jednak nie można zastosować wobec obywateli innych państw.

Pracodawcy chcą delegować zatrudnionych cudzoziemców dalej do pracy na rzecz swoich kontrahentów, zatem mierzą się z problem czy i ewentualnie jak należy przeprowadzić legalizację zatrudnienia w miejscu delegowania.

Życie pisze wiele scenariuszy, gdy należy zmierzyć się z procedurą uzyskania zezwolenia na pobyty tymczasowy, zezwolenia na pobyt stały, czy też zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, które wymagają cierpliwości i rzetelności w pilnowaniu terminów.

Dlatego też, Kancelaria wspiera prawnie cudzoziemców, ale i zatrudniających ich pracodawców. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o uzyskanie:

  • zezwolenia na pobyt tymczasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały;
  • zezwolenia rezydenta długoterminowego UE;
  • obywatelstwa RP;
  • zgody na nabycie nieruchomości na terytorium RP.

Kancelaria udziela bieżących porad prawnych dotyczących postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń na pracę oraz reprezentuje pracodawców i przeprowadza w ich imieniu postępowania w przedmiocie uzyskania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Prawnicy Kancelarii wspierają także przedsiębiorców – pracodawców w procedurach związanych z delegowaniem zatrudnionych cudzoziemców do pracy na terenie UE.

Ponadto Kancelaria angażuje się w sprawy dotyczące odpowiedzialności prawnej za nielegalne zatrudniania cudzoziemców oraz za nielegalny pobyt na terytorium RP.

Kancelaria udziela pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Do grona Klientów Kancelarii należą agencje pracy, w tym agencje pracy tymczasowej działające na terenie Polski i UE. Kancelaria świadczy na ich rzecz bieżącą obsługę prawną, współpracuje z prawnikami i współpracownikami zagranicznymi w celu bezpiecznego i efektywnego rozstrzygania bieżących spraw.

Prawnicy Kancelarii władają językiem francuskim i angielskim.