plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska ZADZWOŃ 

O kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy. Działalność Kancelarii skupia się na problematyce prawa kontraktów, prawa spółek, prawa autorskiego oraz na sprawach pracowniczych. Kancelaria rozwinęła także specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych w procesie inwestycji budowlanych.

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają audyty prawne spółek i nieruchomości (legal due diligence). Z zaangażowaniem reprezentują Klientów w sporach sądowych, jak również w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Negocjują i sporządzają umowy handlowe. Prowadzą obsługę prawną także w języku angielskim i francuskim.

Do czołowych Klientów Kancelarii należą podmioty z sektora budowlanego, deweloperzy i spółki stoczniowe, podmioty z sektora produkcyjnego oraz agencje zatrudnienia.

Pomoc prawna Gdańsk

Obszary działania kancelarii

Legalizacja zatrudnienia i pobytu cudzoziemców

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz cudzoziemców w sprawach o uzyskanie:

  • zezwolenia na pobyt tymczasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały

Zobacz więcej

Ochrona praw autorskich

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z własnością intelektualną. W szczególności w doradztwie w zakresie instrumentów ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, a także strategii ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorstw.

Zobacz więcej

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się m.in. analizami i opracowywaniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń);

Zobacz więcej

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie ich struktury i kształtu zawsze była główną domeną aktywności zawodowej radcy prawnego.

Zobacz więcej

Umowy cywilnoprawne

Jest to fundamentalna dziedzina prawa w ramach, której Kancelaria świadczy m.in. analizy i sporządzanie umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym (umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i inne);

Zobacz więcej

Szkolenia

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają szkolenia. Oferta szkoleniowa jest skierowana do przedsiębiorców, kadry zarządzającej w spółkach prawa handlowego, pracowników HR oraz pracowników organów administracji publicznej.

Zobacz więcej

Ochrona środowiska

Kancelaria rozwinęła specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Wspiera inwestorów i przedsiębiorców m.in. w skomplikowanych i czasochłonnych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych;

Zobacz więcej

French Desk

Radca prawny Katarzyna Ludwichowska świadczy pomoc prawną dla francuskojęzycznych przedsiębiorców i osób fizycznych. Doradza podmiotom prowadzącym już działalność gospodarczą na terenie Polski jak i tym, które dopiero planują wejście na polski rynek.

Zobacz więcej

Kredyty frankowe

Kancelaria podejmuje się spraw tzw. kredytów frankowych. Kancelaria przeprowadza indywidualne analizy umów kredytowych, wyjaśnia strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacuje ich wstępną wartość. Roszczenia jakie ewentualnie można formułować wobec banku zmierzają do m.in. unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Zobacz więcej

Skontaktuj się

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami i prawnikami. Kancelaria prowadzi w Polsce spory sądowe w imieniu i na rzecz podmiotów zagranicznych, jak również koordynuje takie postępowania prowadzone wobec podmiotów polskich przed sądami zagranicznymi. Prowadzi negocjacje z zagranicznymi kontrahentami.

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych na terenie całego kraju. Rzetelnie wyjaśniają zawiłości proceduralne i uczciwie przedstawiają szanse powodzenia w sądzie.

Usługi Kancelarii są świadczone z dochowaniem najwyższych standardów staranności i rzetelności. Prawnicy Kancelarii na bieżąco informują Klientów o postępach w sprawie, sygnalizują o nowych przepisach prawnych mogących mieć zastosowanie w działalności Klienta. Na bieżąco reagują na potrzeby Klientów.

Blog Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej

Blog prawniczy

Jak walczyć z bezzasadnymi oskarżeniami o mobbing?

Wiele już powiedziano i napisano o mobbingu. Mobbing jest jednym z najbardziej patologicznych i skrajnych zjawisk społecznych w miejscu pracy. Niszczy zdolność zatrudnienia, efektywność pracy i zdrowie pracowników. Niszczy też samego pracodawcę, który dopuszcza się mobbingu, albo nie potrafi skutecznie przeciwdziałać takim zachowaniom. Tak jak destrukcyjny jest mobbing, tak samo krzywdzące i niszczące są bezzasadne...

Ochrona stosunku pracy podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Od 23 kwietnia 2022 r. obowiązuje w Polsce  ustawa o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022.2305, t.j. z 2022.11.14), (dalej: „ustawa o obronie Ojczyzny”), która wprowadziła m.in. nowy podział rodzajów służb wojskowych, w tym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. W związku z nowymi przepisami Klient Kancelarii postawił konkretne pytanie, na gruncie konkretnego stanu faktycznego, co z kolei skłoniło...

Special Twinning Meeting Verona-Gdańsk 19-21 października 2023 r.

W dniach 19 – 21 października 2023 r. w Weronie odbyła się dwustronne spotkanie zaprzyjaźnionych izb prawniczych: Ordine degli Avvocati di Verona i Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Bardzo dziękuję Izbie Radców Prawnych w Gdańsku za możliwość udziału w tym spotkaniu i wygłoszenia – wspólnie z radcą prawną Hanną Woźniak – prelekcji na temat form...

Kongres „Power Lady” 22.09.2023

W dniu 22 września 2023 r. w Chorzowie odbył się Kongres „Power Lady” organizowany przez Fundację Class Ladies. Na zaproszenie Fundacji radczyni prawna Katarzyna Ludwichowska wzięła udział w panelu „Kobieta w biznesie”. Panelistki rozmawiały o tym jak ważne dla każdej kobiety, niezależnie od branży, zajmowanego stanowiska, kwalifikacji, jest poczucie własnej wartości w codziennej pracy. Tematem...

Kompendium wiedzy legalnego konkursu „w sieci”

Twórcy internetowi niezmiennie poszukują sposobów na powiększanie zasięgów publikowanych przez siebie ‎treści. ‎Ciekawą alternatywą dla płatnej subskrypcji konta w mediach społecznościowych jest zorganizowanie konkursu lub pisząc językiem social mediów „rozdania” – ponieważ przy relatywnie niskich nakładach można realnie zwiększyć grono potencjalnych klientów. Należy jednak pamiętać, że aby zorganizować legalny konkurs online należy przygotować nie tylko...

Konsekwencje zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce dla cudzoziemców

Z dniem 1 lipca 2023 rozporządzeniem Ministra Zdrowia został odwołany stan zagrożenia epidemicznego wywołany Covid 19. W związku z tym warto przedstawić kilka konsekwencji prawnych z tym związanych, a dotyczących zalegalizowania pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców. Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Kancelaria Prawna Gdańsk

Rozpoczynając współpracę z kancelarią prawniczą należy pamiętać, że wszystkie przekazywane informacje, objęte są tajemnicą zawodową. Radca prawny przy świadczeniu pomocy prawnej musi unikać konfliktu interesów. Radca prawny przy świadczeniu pomocy prawnej jest niezależny i wolny od wszelkich wpływów. Są to zasady, które gwarantują najlepszą ochronę praw Klienta. 

Do standardowych usług Kancelarii należą: zakładanie spółek prawa handlowego, windykacja należności, analiza i sporządzania umów cywilnoprawnych, zastępowanie w sądzie oraz reprezentacja w ramach postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

Kancelaria prowadzi działalność od 2011 r. Znajduje się w Gdańsku, ale prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne na terenie całego kraju. Pomoc prawna jest udzielane także w formie zdalnej. 

Obsługa prawna w języku angielskim i francuskim

Prawnicy Kancelarii biegle władają w mowie i w piśmie językiem angielskim i francuskim. Prowadzą obsługę prawną w tych językach. Ponadto, Kancelaria prawna współpracuje z tłumaczami przysięgłymi, którzy na bieżąco, na życzenie Klienta tłumaczą dokumenty urzędowe i umowy.