plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska ZADZWOŃ 

O kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy. Działalność Kancelarii skupia się na problematyce prawa kontraktów, prawa spółek, prawa autorskiego oraz na sprawach pracowniczych. Kancelaria rozwinęła także specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych w procesie inwestycji budowlanych.

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają audyty prawne spółek i nieruchomości (legal due diligence). Z zaangażowaniem reprezentują Klientów w sporach sądowych, jak również w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Negocjują i sporządzają umowy handlowe. Prowadzą obsługę prawną także w języku angielskim i francuskim.

Do czołowych Klientów Kancelarii należą podmioty z sektora budowlanego, deweloperzy i spółki stoczniowe, podmioty z sektora produkcyjnego oraz agencje zatrudnienia.

Pomoc prawna Gdańsk

Obszary działania kancelarii

Legalizacja zatrudnienia i pobytu cudzoziemców

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz cudzoziemców w sprawach o uzyskanie:

  • zezwolenia na pobyt tymczasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały

Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych – RODO

Kancelaria wspiera swoich Klientów zarówno przy wdrożeniu zasad przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, jak również w bieżących procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zobacz więcej

Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z własnością intelektualną. W szczególności w doradztwie w zakresie instrumentów ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, a także strategii ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorstw.

Zobacz więcej

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się m.in. analizami i opracowywaniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń);

Zobacz więcej

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie ich struktury i kształtu zawsze była główną domeną aktywności zawodowej radcy prawnego.

Zobacz więcej

Umowy cywilnoprawne

Jest to fundamentalna dziedzina prawa w ramach, której Kancelaria świadczy m.in. analizy i sporządzanie umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym (umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i inne);

Zobacz więcej

Szkolenia

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają szkolenia. Oferta szkoleniowa jest skierowana do przedsiębiorców, kadry zarządzającej w spółkach prawa handlowego, pracowników HR oraz pracowników organów administracji publicznej.

Zobacz więcej

Ochrona środowiska

Kancelaria rozwinęła specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Wspiera inwestorów i przedsiębiorców m.in. w skomplikowanych i czasochłonnych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych;

Zobacz więcej

French Desk

Radca prawny Katarzyna Ludwichowska świadczy pomoc prawną dla francuskojęzycznych przedsiębiorców i osób fizycznych. Doradza podmiotom prowadzącym już działalność gospodarczą na terenie Polski jak i tym, które dopiero planują wejście na polski rynek.

Zobacz więcej

Kredyty frankowe

Kancelaria podejmuje się spraw tzw. kredytów frankowych. Kancelaria przeprowadza indywidualne analizy umów kredytowych, wyjaśnia strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacuje ich wstępną wartość. Roszczenia jakie ewentualnie można formułować wobec banku zmierzają do m.in. unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Zobacz więcej

Skontaktuj się

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami i prawnikami. Kancelaria prowadzi w Polsce spory sądowe w imieniu i na rzecz podmiotów zagranicznych, jak również koordynuje takie postępowania prowadzone wobec podmiotów polskich przed sądami zagranicznymi. Prowadzi negocjacje z zagranicznymi kontrahentami.

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych na terenie całego kraju. Rzetelnie wyjaśniają zawiłości proceduralne i uczciwie przedstawiają szanse powodzenia w sądzie.

Usługi Kancelarii są świadczone z dochowaniem najwyższych standardów staranności i rzetelności. Prawnicy Kancelarii na bieżąco informują Klientów o postępach w sprawie, sygnalizują o nowych przepisach prawnych mogących mieć zastosowanie w działalności Klienta. Na bieżąco reagują na potrzeby Klientów.

Blog Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej

Blog prawniczy

Ways when foreigner may be recognized as Polish citizen.

Ways when foreigner may be recognized as a Polish citizen: A foreigner who has been continuously residing on the territory of the Republic of Poland for at least 3 years on the basis of a permanent residence permit, a long-term EU resident’s residence permit or the right of permanent residence, with a stable and regular...

Kto może ubiegać się o polskie obywatelstwo ?

Kto może ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego? Cudzoziemiec, który nieprzerwanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, posiadający stałe i regularne źródło dochodu w RP oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; Cudzoziemiec, który nieprzerwanie...

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Nadal w świadomości społecznej i biznesowej pokutuje mylne przeświadczenie, że nikt nie odpowiada za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz samej spółki. Należy jednak przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Jest to powszechnie wykorzystywana...

O mobbingu i dyskryminacji

Przełom 2020 i 2021 był bardzo intensywny. Katarzyna Ludwichowska radca prawna uczestniczyła w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Gdańską Fundację Inkluzja, Fundację Edukacyjną ODiTK oraz Fundację Pracownia Inicjatyw Społecznych Transformatornia dotyczącym dyskryminacji i mobbingu. W ramach projektu powstały bogate materiały edukacyjne w formie filmów, audycji radiowych oraz podręczników. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym materiałami....

Prawa autorskie w zatrudnieniu – co to jest utwór pracowniczy ?

Jeżeli utwór powstał w ramach wykonywania obowiązków służbowych, na podstawie zawartej umowy o pracę, właścicielem utworu z mocy prawa staje się pracodawca, a nie twórca. Jest to sytuacja diametralnie inne od przyjętej zasady, że twórca jest uprawniony, zarówno z tytułu osobistych, jak i majątkowych praw autorskich, do przejawów swojej pracy twórczej. W związku z tym,...

Czy można wstrzymać spłacanie kredytu frankowego w czasie trwania postępowania sądowego o unieważnienie umowy kredytu?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu sprawy sądowej o unieważnienie umowy kredytu w walucie obcej z pewnością nie jest proste. Sprawa sądowa wiąże się ze znacznymi kosztami i zawsze istnieje ryzyko przegrania. Może potrwać nawet kilka lat, a przez ten czas kredyt trzeba spłacać. Dlatego też, w ramach niniejszego wpisu chciałabym przybliżyć instytucję zabezpieczenia powództwa. Stosuje się...

Kancelaria Prawna Gdańsk

Rozpoczynając współpracę z kancelarią prawniczą należy pamiętać, że wszystkie przekazywane informacje, objęte są tajemnicą zawodową. Radca prawny przy świadczeniu pomocy prawnej musi unikać konfliktu interesów. Radca prawny przy świadczeniu pomocy prawnej jest niezależny i wolny od wszelkich wpływów. Są to zasady, które gwarantują najlepszą ochronę praw Klienta. 

Do standardowych usług Kancelarii należą: zakładanie spółek prawa handlowego, windykacja należności, analiza i sporządzania umów cywilnoprawnych, zastępowanie w sądzie oraz reprezentacja w ramach postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

Kancelaria prowadzi działalność od 2011 r. Znajduje się w Gdańsku, ale prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne na terenie całego kraju. Pomoc prawna jest udzielane także w formie zdalnej. 

Obsługa prawna w języku angielskim i francuskim

Prawnicy Kancelarii biegle władają w mowie i w piśmie językiem angielskim i francuskim. Prowadzą obsługę prawną w tych językach. Ponadto, Kancelaria prawna współpracuje z tłumaczami przysięgłymi, którzy na bieżąco, na życzenie Klienta tłumaczą dokumenty urzędowe i umowy.