pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Ochrona danych osobowych – RODO

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnienie znanym jako RODO, została wprowadzona ogólnoeuropejska reforma w przetwarzaniu danych osobowych, zmierzająca do zunifikowania i sprecyzowania kardynalnych zasad przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie dotyczy każdego kto w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarza dane osobowe.

 W związku z tym, Kancelaria wspiera swoich Klientów zarówno przy wdrożeniu zasad przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, jak również w bieżących procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kancelaria skupia swoje działania na:

 • procesach przetwarzania danych osobowych pracowników;
 • procesach przetwarzania danych osobowych przez agencje pracy i agencje pracy tymczasowej;
 • procesach przetwarzania danych osobowych pacjentów przez placówki lecznicze;
 • procesach przetwarzania danych osobowych w branży spedycyjnej, w transporcie, w sektorze IT. 

W ramach świadczonych usług Kancelaria:

 • przeprowadza audyty ryzyka przetwarzania danych osobowych;
 • opracowuje dokumentację prawną wymaganą przy procesach przetwarzaniach danych osobowych (np. klauzule zgody, obowiązki informacyjne, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych);
 • opracowuje polityki przetwarzania danych osobowych i instrukcje bezpieczeństwa;
 • doradza w bieżących procesach przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria kieruje swoje usługi także do osób fizycznych, wobec których doszło do naruszenia w przetwarzaniu ich danych osobowych. Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów przy podejmowaniu czynności prawnych zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub administracyjnej za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. W szczególności Kancelaria:

 • kieruje pisma i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wzywa do zaprzestania naruszeń;
 • inicjuje postępowania zmierzające do uzyskania odszkodowania z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych.